สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

Office of Provincial Commercial Affairs Songkhla

แหล่งเงินทุน

169 ยอดเข้าชม

ธ.ก.ส. สานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ธ.ก.ส. สานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม กับโครงการสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ วงเงินกู้สูงสุดรายละ 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR10

19 ม.ค. 2564 21

อ่านเพิ่มเติม