สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

Office of Provincial Commercial Affairs Songkhla

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

การออกใบอนุญาตการส่งออก-นำเข้าสินค้า Paperless

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D แบบ Paperless

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริการตรวจรับรองคุณสมบัติสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด แบบ Paperless

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลังข้อมูลธุรกิจ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ร้องเรียน 1569 ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม