สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

Office of Provincial Commercial Affairs Songkhla

ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานแสดงสินค้าอ่าวไทยเอ็กซ์โป เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา 25 ก.พ. 2563 อ่าน [52]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศ ประกวด TOR.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์