Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมเปิดงานเที่ยว ชิม ช้อป ส้มโอหอมควนลัง
watermark

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา โดยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาดฤดูกาล “เที่ยว ชิม ช้อป ส้มโอหอมควนลัง”ภายใต้โครงการจัดงานมหกรรมวันส้มโอหอมควนลังและของดีเมืองควนลัง ประจำปี 2567 จัดโดยเทศบาลเมืองควนลัง โดยมี นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธี ณ สวนส้มโอหอมควนลังลุงทิน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
     ภายในงานมีการเปิดสวนส้มโอ จัดจำหน่ายส้มโอหอมควนลัง ซึ่งเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสงขลา (GI) และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอหอมควนลัง เพื่อเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรชาวสวนส้มโอหอมควนลังให้เพิ่มสูงขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาการเกษตรที่ปลอดภัยและยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,586