Header Image
พาณิชย์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย และรณรงค์การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอาหารสด
watermark

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานชั่งตวงวัด เขต 3-4 สงขลา และเทศบาลนครหาดใหญ่  ลงพื้นที่รณรงค์การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอาหารสด และติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย  ณ ตลาดสดเทศบาลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากการติดตามสถานการณ์ พบว่าปริมาณน้ำตาลทรายมีเพียงพอกับความต้องการ  โดยจำกัดปริมาณการซื้อในห้างโมเดิร์นเทรด / ห้างค้าส่ง ราคาจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด กก.ละ 24 - 25 บาท ห้างท้องถิ่นและตลาดสด กก.ละ 26 - 28 บาท ขึ้นอยู่กับต้นทุน     ค่าขนส่งของแต่ละราย
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ครบถ้วน และไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,572