Header Image
ร่างประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าชายแดนกลุ่มจังหวัดภาคใต้
watermark

ร่างประกาศประกวด อัตลักษณ์.pdf วันที่แผยแพร่ 22/11/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,071