News
รับสมัครผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน สินค้า BCG สินค้า GI เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " ปั้นนักขาย สู่นักการค้ามืออาชีพ " E-Catalog ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพส่งออกของจังหวัดสงขลา พาณิชย์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย และรณรงค์การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอาหารสด พาณิชย์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดงาน "SME ONE FEST 2023" สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรการประชาสัมพันธ์สางเสริมภาพลักษณ์ ครั้งที่ 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดจำหน่ายผักราคาประหยัดในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 13,486