Header Image
พาณิชย์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณน้ำตาลทราย
watermark

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานชั่งตวงวัด เขต 3-4 สงขลา และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณน้ำตาลทราย ณ ตลาดทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
      จากการติดตามสถานการณ์ พบว่าปริมาณน้ำตาลทรายมีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค   
• น้ำตาลทรายขาว บรรจุถุงละ 1 กก. ราคา กก. ละ 28 บาท 
• น้ำตาลทรายขาว และสีรำ แบบแบ่งบรรจุ ราคา กก.ละ 28 - 29 บาท ขึ้นอยู่กับต้นทุนค่าขนส่งของแต่ละราย
     ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ครบถ้วน และห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร  กักตุน หรือปฏิเสธการจำหน่าย

 

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,586