Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566
watermark

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2566                  โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
   เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงตรากตรำพระวรกายในการทรงงาน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎร ทั่วทุกภาค ของประเทศ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยทรงมีพระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกล ตลอดจนพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะใน         การทรงทุ่มเทให้กับการประดิษฐ์ คิดค้นวิจัย พัฒนาจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายนานัปการ และทรงมีพระราชดำริ นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงและซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนชาวไทย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,539