Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมตรวจสอบห้องเย็นเพื่อป้องกันการลักลอบเก็บเนื้อสุกรนำเข้าผิดกฎหมายเก็บไว้ในห้องเย็น
watermark

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ได้รับการประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อร่วมตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัท ปิติซีฟู้ดส์ จำกัด และ   บริษัท ไฮไท ซีฟู้ด จำกัด
จากการตรวจสอบและสุ่มตรวจสินค้าที่จัดเก็บในห้องเย็นของผู้ประกอบการทั้ง 2 ราย 
ไม่พบเนื้อสุกรนำเข้าผิดกฎหมายเก็บไว้ในห้องเย็น โดยสินค้าที่จัดเก็บ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหารทะเล  ไม่มีการจัดเก็บเนื้อสุกร จึงไม่ต้องดำเนินการตามประกาศ กกร. ฉบับที่ 28 พ.ศ.2566 ซึ่งกำหนดให้ผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก เนื้อสุกรชำแหละ     แยกชิ้น ที่มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ห้าพันกิโลกรัมขึ้นไป 
ไม่ว่าจะครอบครองในฐานะผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองแทนผู้อื่น แจ้งปริมาณการซื้อ ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณการใช้ ปริมาณการส่งออก ปริมาณการรับฝาก ปริมาณคงเหลือ ราคาจำหน่าย และสถานที่เก็บ เป็นประจำทุกสัปดาห์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,607