Header Image
พาณิชย์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณน้ำตาลทราย
watermark

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวฉัตร์สุดา  ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณน้ำตาลทราย ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
จากการติดตามสถานการณ์ พบว่าปริมาณน้ำตาลทรายมีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค   
โดยมีราคาจำหน่าย ดังนี้
น้ำตาลทรายขาว และสีรำ แบบบรรจุถุงละ 1 กก. ในห้างค้าปลีก/ค้าส่ง ราคา กก. ละ 24 - 25.50 บาท ร้านค้าทั่วไปและตลาดสด ราคา กก.ละ 27 - 29 บาท
น้ำตาลทรายขาว และสีรำ แบบแบ่งขาย ร้านค้าทั่วไปและตลาดสด ราคา กก.ละ 27 - 30 บาท
ขึ้นอยู่กับต้นทุนค่าขนส่งของแต่ละราย
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ครบถ้วน และห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร  กักตุนสินค้า หรือปฏิเสธการจำหน่าย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,562