Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาร่วม Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
watermark

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาร่วม Kick Off กิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมยศ ณ นคร นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิด ณ คลองฉิมพลี ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
 โดยมีกิจกรรมกำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืช ทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเต็มศักยภาพ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 46,444