Header Image
พาณิชย์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่รณรงค์การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ และติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค
watermark

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566  นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง  พาณิชย์จังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่รณรงค์การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ และติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภค ณ บริเวณตลาดสดอำเภอระโนด และร้านอาหารปรุงสำเร็จ                  ร้านอาหารตามสั่ง  อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 
จากการติดตามสถานการณ์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ ส่วนใหญ่มีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ครบถ้วนทุกรายการ และไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,085