Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโรงคั่วกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย
watermark

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา โดยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงคั่วกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปและยกระดับคุณภาพมาตรฐานกาแฟโรบัสต้า โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ ที่ทำการแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสะบ้าย้อย ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  
ภายในงานมีการเปิดโรงคั่วกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย การจัดนิทรรศการของวิสาหกิจชุมชนอำเภอสะบ้าย้อย การจำหน่ายกาแฟสะบ้าย้อยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ สะบ้าย้อย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในการพัฒนาพืชอัตลักษณ์ประจำถิ่น ผลักดันให้เป็นเกษตรสุขภาพและเกษตรคุณภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,073