Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมมหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเล-สิงคโปร์
watermark

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาเข้าร่วม “มหกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาระหว่างประเทศ คาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเล-สิงคโปร์” โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ปฐมบทการพัฒนาชายแดนไทย-มาเลเซียสู่เมืองคู่แฝดการพัฒนา (Twin City)” ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การจัดมหกรรมเชื่อมสัมพันธ์ฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเปิดตลาดสินค้าบริการฮาลาลของ จชต. ให้สามารถกระจายสินค้าได้ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา ระหว่างคาบสมุทรมลายูภาคใต้ อนุภูมิภาคไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ พร้อมสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ตามระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล จชต. ตามยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของรัฐบาล ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาได้เข้าร่วมกิจกรรมให้บริการที่ปรึกษาการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ และการเสวนาหัวข้อ “การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ”

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,078