Header Image
พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมผู้ประกอบการห้องเย็นและสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ครั้งที่ 1/2566
watermark

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสาวฉัตร์สุดา  ชุมแสง  พาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมผู้ประกอบการห้องเย็น สถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการชี้แจงทำความเข้าใจให้ผู้ประกอบการฯ ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,066