Header Image
สำนักงาพาณิชย์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย และสินค้าอุปโภคบริโภค
watermark

วันที่ 13 ธันวาคม 2566  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำตาลทราย และสินค้าอุปโภคบริโภค 
ณ บริเวณตลาดสดเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 
จากการติดตามสถานการณ์พบว่าน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายสีรำ แบบแบ่งบรรจุ ราคากิโลกรัมละ 29 - 30 บาท ปริมาณน้ำตาลทรายและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น มีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ครบถ้วน และไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 39,076