Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดงาน "SME ONE FEST 2023"
watermark

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา โดยนางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "SME ONE FEST 2023" จัดโดยสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก วิสาหกิจชุมชนและรายย่อย เพื่อการเข้าถึงโอกาสทางการตลาดและช่องทางการตลาดผ่านงานแสดงสินค้า  โดยมีนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิด            ณ ลานตลาดสมอลล์ คลองร.5 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  
งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2566 ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน อาทิ สินค้าชุมชน ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร อาหารสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เครื่องแต่งกายสินค้าของฝากของที่ระลึกจังหวัดสงขลา และสินค้าจากผู้ประกอบการ Micro SMEs ทั่วไทยกว่า 200 ร้านค้า

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 15,277