Header Image
พาณิชย์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค
watermark

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณน้ำตาลทราย ข้าวสาร และน้ำมันพืช ณ ห้างค้าส่ง ห้างโมเดิร์นเทรด และห้างท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จากการติดตามสถานการณ์ พบว่าราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายยังทรงตัว แต่จำกัดปริมาณการซื้อในห้างโมเดิร์นเทรด / ห้างค้าส่ง ข้าวสารและน้ำมันพืชราคาทรงตัว ปริมาณสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 14,554